Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014.

 

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1) Program:

Veřejné informační služby knihoven – VISK

 

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 – Kramerius, VISK 8 – Informační zdroje; Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR)

 

2)  dotační řízení:

Knihovna 21. století – K 21

 

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

 

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

 

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

 

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2013 !!!

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výběrové dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven pro rok 2014.doc, 34.5 kB
Spojte se s námi