Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – samostatné oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2012.

Ministerstvo kultury – samostatné oddělení literatury a knihoven

vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2012

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmovým sdružením právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program:

Veřejné informační služby knihoven – VISK

(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 – Kramerius, VISK 8 – Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR)

2)  dotační řízení:

Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, samostatné oddělení literatury a knihoven
P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2012 !!!

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Inzerát - vyhlášení dotačních řízení 2012.doc.doc, 33 kB
Spojte se s námi