Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění

zveřejňuje výsledky 1. kola oborových dotačních řízení.

Výsledky za jednotlivé umělecké obory jsou zveřejňovány postupně, v návaznosti na termín zasedání programových rad, a jsou ke stažení ve formě tabulek pod následujícími odkazy:

- klasická hudba

- alternativní hudba

- výtvarné umění: okruh 1-2, okruh 3, okruh 4-6

- tanec 

- divadlo: výsledky, vyřazené žádosti

Důležité upozornění pro všechny žadatele o dotace, jejichž projekty prostorově/programově souvisejí se Studiem Alta: Grantová komise - v souvislosti s ukončením činnosti Studia Alta k poslednímu únoru 2020 - žádá před 2. kolem dotačního řízení o sdělení, zda a kde bude příslušný projekt realizován, a to nejpozději do konce ledna 2020. K informaci prosím přiložte potvrzení vlastníka (resp. smluvního provozovatele) prostoru, kde projekt bude realizován.

 

Spojte se s námi