Nastavení cookies

Podmínky oborových dotačních řízení budou zveřejněny 1. září. Příjem žádostí bude probíhat do 31. října.

Žádosti o dotaci v oblastech alternativní hudby, divadla,tance, pohybového a nonverbálního divadla a výtvarného umění musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh. Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_AH_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – alternativní hudba“ pro ALTERNATIVNÍ HUDBU, „MK_PD_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – divadlo“ pro DIVADLO, „MK_PT_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – tanec“ pro TANEC, „MK_VU_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – výtvarné umění“ pro VÝTVARNÉ UMĚNÍ.

Žádosti o dotaci v oblasti klasické hudby se podávají klasickou formou prostřednictvím excelového formuláře žádosti o dotaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE:

Pro vyplnění a odeslání žádosti v portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf nepoužívejte MAC a Operační systém macOS – nemají uživatelskou podporu a nefungují. Použijte jiný přístroj a operační systém.

Po odeslání žádosti v elektronickém systému je ŽADATEL POVINEN vygenerovanou žádost ve formátu PDF:

  1. podepsat a odeslat na adresu Ministerstva kultury datovou schránkou (rozhoduje časový údaj o odeslání datovou schránkou, do 31. 10. 2022 do 23:59),
  2. vytisknout, podepsat a odeslat poštou doporučeně na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, oddělení umění, Maltézské náměstí l, 118 11 Praha l. Rozhoduje razítko pošty, termínem pro odeslání je 31. 10. 2022.  
  3. vytisknout, podepsat a doručit osobně prostřednictvím podatelny MK (adresa dtto) dle aktuální otevírací doby, nejpozději do 31. 10. 2022. Prosíme však o maximální možné využití možnosti zaslat žádost datovou schránkou (A) a doporučeně poštou (B).

Bez odeslání podepsaného formuláře elektronické verze žádosti jedním z výše uvedených způsobů (A, B, C) do 31. října 2022 nelze žádost zařadit do Výběrového dotačního řízení pro rok 2023.

V pondělí 31.10.2022 od 9:30 do 11:30 bude otevřená online konzultace pro všechny žadatele pro případ otázek, nejasností či potíží s odevzdáním žádostí.

Odkaz: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb71f2c01a1ce190b2fd963de684f65f4

Heslo schůzky: yE32AyXtHF9

Pokyny: zadávejte všude připojit se přes prohlížeč, bude to chtít vyplnit jméno, pod nímž vás pak uvidí účastníci schůzky, a e-mail; heslo by nemělo být třeba, ale případně viz výše.

 

Vyhlášení oborových dotačních řízení

 

Návod na získání úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů

   

Spojte se s námi