Nastavení cookies

Podmínky oborových dotačních řízení budou zveřejněny 1. září. Příjem žádostí bude probíhat do 31. října.

Žádosti o dotaci v oblastech alternativní hudby, divadla,tance, pohybového a nonverbálního divadla a výtvarného umění musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh. Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_AH_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – alternativní hudba“ pro ALTERNATIVNÍ HUDBU, „MK_PD_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – divadlo“ pro DIVADLO, „MK_PT_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – tanec“ pro TANEC, „MK_VU_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – výtvarné umění“ pro VÝTVARNÉ UMĚNÍ.

Žádosti o dotaci v oblasti klasické hudby se podávají klasickou formou prostřednictvím excelového formuláře žádosti o dotaci.

Vyhlášení oborových dotačních řízení - postupně aktualizováno:

 

Návod na získání úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů