Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí o dotaci z programu Kulturní aktivity, Programu festivalů a tzv. Stipendijního programu budou zveřejněny 1. 10. 2021. Uzávěrka příjmu žádostí bude 1. 11. 2021. Výzvy budou zveřejněny v (této) rubrice: www.mkcr.cz/ Struktura/ Profesionální umění.