Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014.

 

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a VISK 8/B též pro zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Veřejné informační služby knihoven – VISK

 

Podprogram VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT

Část I. Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
Část II. Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/počítačových učeben zřízených v programu VISK

 

Podprogram VISK 3 - Informační centra knihoven

 

Podprogram VISK 8 – Informační zdroje

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

 Část II. Příprava Centrálního portálu českých knihoven

 

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

 

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

 

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 30. května 2014 !!!

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výběrová dotační řízení na nekomerční projekty z oblasti knihoven 2014 - 2. kolo.docx, 17.2 kB
Spojte se s námi