Nastavení cookies

Výběrové dotační komise v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se v roce 2018 účastnili zástupci:

 • odboru médií a audiovize MK
 • Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
 • ruské menšiny
 • romské menšiny
 • slovenské menšiny
 • maďarské menšiny
 • rusínské menšiny
 • německé menšiny
 • polské menšiny
 • bulharské menšiny
 • řecké menšiny
 • ukrajinské menšiny
 • srbské menšiny
 • běloruské menšiny
 • vietnamské menšiny.
Spojte se s námi