Nastavení cookies

Dokumenty parlamentního shromáždění:

Recommendation 1878 (2009). The funding of public service broadcasting / Doporučení k financování veřejnoprávního vysílání (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti58 kB)

Recommendation 1641 (2004) on public service broadcasting / Doporučení o vysílání veřejné služby (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 66 kB)

Dokumenty výboru ministrů:

Doporučení CM/Rec(2007)3 Výboru ministrů členským státům o úloze médií veřejné služby v informační společnosti (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 169 kB)

Declaration on the allocation and management of the digital dividend and the public interest, adopted on 20 February 2008

Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the public service value of the Internet, adopted on 7 November 2007 / Doporučení o opatřeních na podporu hodnoty internetu jako veřejné služby (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 116 kB)

Recommendation Rec(2007)3 of the Committee of Ministers to member states on the remit of public service media in the information society, adopted on 31 January 2007 / Doporučení o úloze médií veřejné služby v informační společnosti

Declaration of the Committee of Ministers on the guarantee of the independence of public service broadcasting in the member states, adopted on 27 September 2006 / Deklarace Výboru ministrů o zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání v členských státech (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 120 kB)

Recommendation No. R (99) 14 on universal community service concerning new communication and information services and its Explanatory Memorandum

Recommendation No. R (96) 10 on the guarantee of the independence of public service broadcasting and its Explanatory Memorandum / Doporučení o zárukách nezávislosti veřejnoprávního vysílání (informace v přiloženém dokumentu typu pdf o velikosti 154 kB)

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Declaration of the Committee of Ministers on the guarantee of the independence of public service broadcasting in the member states, adopted on 27 September 2006 / Deklarace Výboru ministrů o zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání v členských stát.doc, 119.5 kB
Doporučení CM/Rec(2007)3 Výboru ministrů členským státům o úloze médií veřejné služby v informační společnosti.doc, 169 kB
Recommendation 1641 (2004) on public service broadcasting / Doporučení o vysílání veřejné služby.doc, 66 kB
Recommendation 1878 (2009). The funding of public service broadcasting / Doporučení k financování veřejnoprávního vysílání.doc, 57.5 kB
Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the public service value of the Internet, adopted on 7 November 2007 / Doporučení o opatřeních na podporu hodnoty internetu jako veřejné služby.doc, 116 kB
Recommendation No. R (96) 10 on the guarantee of the independence of public service broadcasting and its Explanatory Memorandum / Doporučení o zárukách nezávislosti veřejnoprávního vysílání.pdf, 153.9 kB
Spojte se s námi