Nastavení cookies

Veřejná projednávání a prezentace připravovaných dotačních výzev k NPO v gesci oddělení umění

Téma

Termín konání

Prezentace, dokumenty

 

Národní plán obnovy, obecné informace, cíle a milníky

 

 

21. 10. 2021

 

https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-21102021-2627.html

 

 

Iniciativa Status umělce, kategorizace opatření, zacílení připravovaných výzev

 

 

16. 11. 2021

 

Národní plán obnovy: plánované aktivity v rámci komponenty Status umělce

 

 

Představení výzev na 2. pololetí 2022 (prezentace s odborem mezinárodních vztahů)

 

 

23. 6. 2022

 

Část prezentace: výzvy oddělení umění

Podpora rozvoje kompetencí pracovníků KKS: mezinárodní umělecká a odborná spolupráce + programy pro fyzické osoby: celoživotní vzdělávání, tvůrčí činnost  9. 8. 2022

Prezentace z veřejného projednávání návrhu výzev OUKKO a OMV

Komentář k tematickým okruhům OUKKO

 

Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých výzev:

  • Projednávání výzvy Podpora projektů kreativního učení: 2.12., 14.12.2021, 5.1., 27.1.2022
  • Prezentace a diskuse na akcích jiných pořadatelů: 22.2.2022 Kreativní vzdělávání míří do ČR, 21.4.2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání: kulatý stůl
  • Projednávání výzvy Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce: 9.12.2021, 10.1.2022

Semináře pro žadatele o dotaci:

  • Podpora projektů Kreativního učení: 15.6., 24.6. 2022 online
  • Výzkumné projekty ke statusu umělce: 13. 6. 2022, Ministerstvo kultury
  • Individuální tvůrčí a studijní projekty: 19. 10. 2022

Diskuse v médiích

- reakce MK na kritiku literárních stipendií (výzvy NPO/6) 

Spojte se s námi