Nastavení cookies

Nařízením (EU) č. 386/2012 byl v roce 2012 EUIPO svěřen soubor úkolů, týkajících se boje proti porušování práv duševního vlastnictví (IPR). Zásadní součástí přípravy a přezkumu efektivity politiky Evropské unie (EU) v oblasti prosazování IPR je názor veřejnosti a ostatních zainteresovaných stran. Za tím účelem zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory veřejnosti a ostatních zainteresovaných stran na to, zda nařízení splnilo svůj účel – tzn. usnadňovat a podporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů EU v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, a to zejména padělání a pirátství.

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Evropská komise uvítá zejména příspěvky malých a středních podniků, držitelů práv duševního vlastnictví, právníků specializujících se na duševní vlastnictví, prokurátorů, policejních a celních úředníků, sdružení spotřebitelů, nevládních organizací a dalších sdružení.

Na základě všech shromážděných údajů a názorů přijme Evropská komise zprávu o hodnocení nařízení č. 386/2012 a předloží jej Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Zpráva bude zpřístupněna veřejnosti.

Konzultace je možné se zúčastnit vyplněním online dotazníku, a to ve všech úředních jazycích EU. Vyplněný dotazník je možné online i odeslat.
 
Konzultace trvá do 2.října 2018.
Více informací 
 
Samostatné oddělení autorského práva
13.8.2018

Spojte se s námi