Nastavení cookies

Dne 20. 12. 2021 Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, jejímž cílem je identifikovat poskytovatele online služeb a fyzická tržiště se sídlem mimo Evropskou unii, kteří se podle dostupných informací dopouštějí závažného porušování práv duševního vlastnictví, zejména pirátství a padělání, usnadňují je nebo z nich mají prospěch.

Po uveřejnění a důkladném ověření obdržených informací zveřejní útvary Evropské komise ke konci roku 2022 aktualizaci Seznamu sledování padělků a pirátství.

Tento seznam bude identifikovat a popisovat údajně nejproblematičtější tržiště a poskytovatele služeb s cílem povzbudit jejich provozovatele a vlastníky, jakož i odpovědné místní orgány a vlády, aby přijali nezbytné kroky a opatření ke snížení dostupnosti zboží nebo služeb porušujících práva duševního vlastnictví.

Seznam padělků a pirátství není vyčerpávajícím seznamem nahlášených tržišť a poskytovatelů služeb a neklade si za cíl zjišťovat porušení právních předpisů. Neposkytuje ani analýzu útvarů Evropské komise o stavu ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví v daných zemích.

Příspěvek do veřejné konzultace lze poskytnout prostřednictvím e-mailové adresy TRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu do 14. 2. 2022, více informací naleznete zde.

Poslední Zpráva o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích Evropské komise z ledna 2020 je pro informaci k dispozici zde.

 

Spojte se s námi