Nastavení cookies

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na identifikaci trhů on-line a fyzických trhů nacházejících se mimo Evropskou unii, kde bylo zaznamenáno porušování práv duševního vlastnictví, zejména pirátství a padělání.

 

Na základě podnětů zúčastněných stran, a po důkladném ověření přijatých informací, zamýšlí Evropská komise v roce 2018 publikovat tzv. Seznam sledování padělání a pirátství (Counterfeit and PiracyWatch List), který bude pravidelně aktualizován. Seznam bude identifikovat nejproblematičtější trhy, se zvláštním zaměřením na online trhy, s cílem povzbudit jejich provozovatele a vlastníky, jakož i odpovědné místní orgány a vlády, aby přijali nezbytná opatření ke snížení dostupnosti zboží porušujícího práva duševního vlastnictví.

 

Písemné příspěvky identifikující pirátská tržiště a své připomínky možno zasílat do 31. března 2018 na adresuTRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu. Další informace naleznete zde.

 

 

Samostatné oddělení autorského práva
19.2.2018

Spojte se s námi