Nastavení cookies
Dne 9. prosince 2021 vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k návrhu Pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. Cílem Evropské komise je prostřednictvím těchto Pokynů zajistit, aby právo hospodářské soutěže nestálo v cestě kolektivním smlouvám o zlepšení pracovních podmínek určitých osob samostatně výdělečně činných, které mohou mít malý vliv na jejich pracovní podmínky, a zároveň zaručit, že spotřebitelé a malé a střední podniky budou i nadále využívat výhod konkurenceschopné ceny a inovativní obchodní modely, a to i v digitální ekonomice.
 
Připravované pokyny pamatují rovněž na některé samostatně výdělečně činné osoby v odvětví kultury, odkazují rovněž na směrnici (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
 
Veřejná konzultace probíhá do 24.  února 2022, je určena široké veřejnosti – občanům, organizacím i veřejným orgánům, cílem je zjistit názory na připravované pokyny.
 
Více informací lze nalézt pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-collective-bargaining-2_en
Spojte se s námi