Nastavení cookies

Podle § 18 odst. 11 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmipovinné osoby předkládají na stanoveném formuláři Ministerstvu kultury údaje z účetnictví o věcech vydaných podle tohoto zákona, a to vždy do konce února kalendářního roku za předchozí kalendářní rok.

Vzor formuláře, na kterém se předkládají údaje, stanoví vyhláška č. 383/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterou vydalo Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem.

Vyplněné formuláře o vydaném majetku jsou uveřejňovány průběžně, a to v podobě, v jaké byly zaslány Ministerstvu kultury jednotlivými povinnými osobami.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Lesy České republiky 2013.xls, 50 kB
Ministerstvo vnitra 2013.pdf, 178.7 kB
Státní pozemkový úřad 2013.pdf, 48.7 kB
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2013.pdf, 219.8 kB
Spojte se s námi