Nastavení cookies

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla přijata konsensem na 32. zasedání Generální konference UNESCO dne 17. října 2003 v Paříži a vstoupila v platnost k 20. dubnu 2006. Prováděcí pravidla k ní byla konsensuálně přijata na Valném shromáždění smluvních stran této Úmluvy v červnu 2008, tím se tato úmluva stala operabilní. V České republice byl ratifikační proces zmíněné Úmluvy zahájen v roce 2007 po provedení předchozí analýzy stávajících podmínek pro plnění úkolů z této Úmluvy vyplývajících. Ratifikační proces byl ukončen dne 22. prosince 2008 podpisem přístupové listiny k této úmluvě prezidentem ČR Václavem Klausem. Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 18. května 2009.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Směrnice k provádění Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví - aktualizace 2010.doc, 535.5 kB
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví.pdf, 97.1 kB
Zpráva o provádění Úmluvy UNESCO 2003.doc, 385.5 kB