Nastavení cookies

Evropská Komise vyhlásila výzvu pro odborníky na ochranu kulturního dědictví na Ukrajině. Termín je již 25. dubna 2023.

Více informací naleznete zde: https://culture.ec.europa.eu/news/calling-experts-to-safeguard-cultural-heritage-in-ukraine-apply-now

 


2. ročník celoevropského projektu „ZVONY ZVONÍ“  v sobotu  21.září 2019 v 18.00 hod na podporu míru a společného evropského kulturního dědictví. Rozezvoňme v jeden okamžik co nejvíce zvonů a podpořme tak mír a ochranu kulturního dědictví!

Více info zde: https://createsoundscape.de/

 


Veřejná konzultace EK k tématu možného rozšíření doby ochrany souvisejících práv umělců a tvůrců v audiovizuálním odvětví

Více info zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-exercise-rights-performers-and-producers-audiovisual-sector

 


Natura 2020 awards -  5. ročník Ceny Evropské Komise oceňující projekty ochrany přírody. Výzva k podávání žádostí byla právě zahájena, konečný termín podání přihlášek je 30.9. 2019.
Více info zde: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm 

 


Final Conference of the project Heritage Houses for Europe – závěrečná conference projektu “Heritage Houses for Europe” se koná 24.9. 2019 v Bruselu
Více info zde 
https://heritagehousesforeurope2019.eventbrite.com/

 


ROCK project – participatory approaches to cultural heritage – publikace s příkladovými studiemi zde:  https://indd.adobe.com/view/4c399cc1-0836-488c-83d4-fe21588c819b

 


European Heritage Label (EHL) – výběr pro rok 2019 právě probíháEK se snaží propojovat jednotlivá místa EHL a vytvářet tak více možností ke společnému sdílení a mezikulturním výměnám.
Více info zde: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

 


European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe - European Heritage Makers Week - V návaznosti na loňskou úspěšnou pilotní iniciativu zaměřenou na děti a mládež, byl letos zorganizován European Heritage Makers week. Deset nejúspěšnějších projektů bude pozváno  na slavnostní vyhlášení do Štrasburku.
Více info zde: https://europa.eu/cultural-heritage/news/european-heritage-makers-week-submit-your-story_en

 


European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe -Call for European Heritage Stories – Everyone has a story to tell – příběhy o evropském kulturním dědictví
Více info zde
http://www.europeanheritagedays.com/Story/

 


Survey on patenting and intellectual property practises – online výzkum zaměřený na patentování a duševní vlastnictví
Více info zde: 
https://diagpi.ipil.lu/questionnaire/limesurvey/index.php/413766?fbclid=IwAR0kwFowUeTGkCES8m5cS2CqryIC1-3rZwMpySSw3RIUxt10S14KNq7F3R0

 


European Week of Regions and Cities: seminář o adaptivním opětovném využití našeho dědictví pro zelenější Evropu, Brusel, 9. 10 . 2019
Více info zde: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/475_en

 


European Week of Regions and Cities: seminář s tématem “hospodářské dopady kulturního dědictví v evropských regionech”, Brusel, 10.10. 2019
Více info zde:
  https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/635_en

 


Boosting skills in cultural heritage professions – výzva k podávání přihlášek, termín: 12.8. 2019. Evropská Komise zahájila druhou fázi pilotního projektu “Finance, vzdělávání, inovace a patentování v oblasti kulturního a tvůrčího průmyslu” (FLIP for CCIs). Iniciativa       Evropského akčního rámce pro kulturní dědictví.
Více info zde: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en

 


Konference: European Research and Innovation Days, Brusel, 24. - 26. 9. 2019
Více info zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en

 

 


European Heritage Awards/Europa Nostra Awards – Closing date: 1 October 2019

A new network of young cultural heritage professionals emerges from a UNESCO/EU project

Spojte se s námi