Nastavení cookies

Vláda ČR schválila usnesením č. 739 ze dne 23. 8. 2021 Strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví.

 

Definice kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO (podrobněji viz podkapitola 1.3. Strategie).

 

Dokumenty ke stažení

Strategie rozvoje a podpory KKO  

Akční plán strategie 

 

Další související odkazy 

Státní kulturní politika 2021 - 2025+

Národní plán obnovy