Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Termín uzávěrky: 30. dubna 2020

 

Vyhlašovací podmínky, formulář žádosti a informace o povinných přílohách jsou obsahem následujících dokumentů: 

  • Stipendijní program ORNK 2020 vyhlašovací podmínky - zde
  • Stipendijní program ORNK 2020 žádost o stipendium - zde
  • Stipendijní program ORNK 2020 popis projektu - zde
  • Stipendijní program ORNK 2020 rozpočet projektu - zde