Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

mimořádné výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí účely pro držitele ocenění MK Nositel tradice lidových řemesel

dle Nařízení vlády č. 5/2003, Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín uzávěrky: 19. června 2020

 

Vyhlašovací podmínky, formulář žádosti a informace o povinných přílohách jsou obsahem následujících dokumentů: 

  • Mimořádný stipendijní program ORNK 2020 vyhlašovací podmínky - zde
  • Mimořádný stipendijní program ORNK 2020 žádost o stipendium - zde
  • Mimořádný stipendijní program ORNK 2020 popis projektu - zde
  • Mimořádný stipendijní program ORNK 2020 rozpočet projektu – zde

 

Bližší informace poskytne:
Mgr. Věra Skopová, odbor regionální a národnostní kultury MK
tel. 257085258 nebo 702 091 665
email: vera.skopova@mkcr.cz

 

* * *

Výsledky výběrového řízení Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury s uzávěrkou 30. 4. 2020 budou oznámeny na tomto místě nejpozději do 31. 7. 2020.