Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

 

Hlavním cílem výzvy je zajistit rozvoj a obnovu KKS, zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí.

Další z cílů výzvy je podpora projektů SPO realizovaných v ČR zaměřených na pořádání vzdělávacích akcí v kultuře s mezinárodním přesahem orientovaných na stimulaci mezinárodní spolupráce, mobility, rozvíjení síťování, rozvoje dovedností, profesního růstu a udržitelnosti v oblastech KKS. Akce povedou k obnovení narušené sítě mezinárodní spolupráce v KKS, podpoří osobní růst profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích a rozvoj dovedností a zvýší udržitelnost celého sektoru.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

x/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 3Q 2023

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Alokace

100 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Žadatelem o dotaci mohou státní příspěvkové organizace zřizované MK ČR a všechny FO a PO

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru

Garant výzvy

Odbor mezinárodních vztahů

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF + přílohy

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Aktuality a informace pro žadatele

 

Výsledky dotačního řízení

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi