Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu t. r. budou uděleny Státní cena za literaturu pro rok 2014 a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2014.
Státní cena za literaturu se uděluje autorovi k ohodnocení významného původního literárního díla vydaného v českém jazyce v roce 2014 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní literární tvorby.
Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v roce 2014 nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti překladatele. Státní cenu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl.
Státní cenu za literaturu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. Státní cenu za překladatelské dílo tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.
Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu, a to nejpozději do pátku 30. května 2014.
Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu navrženého na udělení ceny, charakteristiku jeho osoby a díla a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.
Ministr kultury rozhoduje o udělení státních cen na základě doporučení poradních orgánů jím jmenovaných.

Bližší informace:
Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221
E: Radim.Kopáč(zavináč)mkcr.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Státní ceny laureáti.doc, 33.5 kB
Státní ceny_poroty.doc, 22.5 kB
Spojte se s námi