Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2019 budou uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2019.

Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2019 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Státní ceny tvoří diplom a finanční částka ve výši 300 000 Kč.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby nejpozději do pátku 31. května 2019. Návrh může být zaslán po e-mailu, nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu.

Bližší informace:
Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221
E: radim.kopac@mkcr.cz

Soubory ke stažení
Státní ceny_poroty.pdf, 122 kB
Státní ceny_publikace.pdf, 1.5 MB
Soubor Velikost
Ceny 2018_brozura.pdf.pdf, 1.3 MB
Statni cena za prekladatelske dilo pro rok 2018_nominace.docx.docx, 17.2 kB