Nastavení cookies

Rada Státního fondu kultury ČR se seznámila s výsledky kontroly Národního kontrolního úřadu a jeho doporučením zrušit tento Fond z důvodu, že neplní své poslání.  

 

Rada upozorňuje, že zpráva hodnotila období 2008, 2009 a 2010, přičemž vůbec nezohledňuje fakt, že v roce 2011 byla po pěti letech Poslaneckou sněmovnou Parlamentu zvolena Rada Fondu a legislativně byl zajištěn nový, mimorozpočtový finanční zdroj. Tímto zdrojem je podíl na výnosu z reklamy ČT 2, díky čemuž Fond získá zhruba 18 milionů ročně. V tomto roce Fond začal poprvé od roku 2008, kdy posledním členům Rady vypršel mandát, přijímat žádosti o podporu projektů. Rada Fondu přijaté žádosti projednává zhruba jednou měsíčně a díky tomu od počátku tohoto roku Fond projednala 170 žádostí o podporu, podpořila 149 projektů v celkové částce 13 mil. Kč.
Rada Státního fondu kultury ČR rovněž připomíná, že Státní fond kultury na rozdíl od jiných kontrolovaných Státních fondů (životního prostředí, rozvoje bydlení) není financován ze státního rozpočtu a nikdy takto nebyl koncipován. Jeho zrušením by kultura přišla o finanční podporu, aniž by bylo možné Fondem v současnosti získávané finanční prostředky využít pro státní rozpočet. Přestože je politováníhodné, že Fond kultury několik let nefungoval a dodnes je zatížen problematickou historií neúspěšného projektu Lotynky, členové a členky Rady jsou přesvědčeni, že po dvaceti letech od jeho založení nastává období, kdy Fond je pro kulturní oblast funkční institucí a své poslání plní. Pro zrušení Státního fondu kultury ČR žádný smysluplný důvod není.


V Praze dne 16. srpna 2012

Spojte se s námi