Nastavení cookies

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

  • Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena paní Mgr. Jiřině Lhotské za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost v oblasti divadla a uměleckého přednesu. Cena bude předána na zahájení přehlídky Mladá scéna 2022 v Ústí nad Orlicí dne 24. června 2022.
  • Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena paní Evě Zetové za celoživotní autorskou, metodickou a pedagogickou činnost v oblasti jevištní prezentace lidového tance v České republice i v zahraničí. Cena bude předána v rámci 27. celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě dne 11. června 2022.
  • Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena panu Vladimírovi Skalickému za celoživotní činnost v oblasti amatérské fotografie. Cena bude předána na 42. národní soutěži a výstavě amatérské fotografie ve Svitavách dne 7. května 2022.
  • Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Lence Jíšové za tvůrčí a pedagogický přínos v oblasti scénického tance a taneční výchovy. Cena bude předána v rámci Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2022 dne 20. května 2022.
  • Cena za hudební aktivity byla udělena panu RNDr. Vladimíru Žůrkovi za celoživotní přínos v oblasti neprofesionální komorní hudby. Cena bude předána na Slavnostním koncertě k 35. výročí založení Komorního orchestru Iši Krejčího v Olomouci dne 27. května 2022.
  • Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělena panu prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc. za mnohaletý přínos v oboru dětského sborového zpěvu. Cena bude předána v rámci Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2022 v Uničově dne 27. května 2022.
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Seznam udělených Cen Ministerstva kultury v roce 2022 v oborech zájmových uměleckých aktivit.docx.docx, 16.3 kB