Nastavení cookies

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

  • Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena paní Janě Urbanové za celoživotní přínos v oblasti ochotnického divadla.
  • Cena za hudební aktivity byla udělena panu Josefu Ištvánkovi za celoživotní pedagogickou, dirigentskou a organizátorskou činnost v oblasti dechové hudby a  za propagaci české dechové hudby v zahraničí.
  • Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru nebyla v tomto roce udělena.
  • Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena panu Mgr. Vítězslavu Krejčímu za celoživotní činnost v oblasti amatérské fotografie.
  • Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělenamanželům Ing. Vladislavu Součkovi a Zdeně Součkové za celoživotní organizační, metodickou a pedagogickou činnost v  oblasti prezentace a  popularizace dětského sborového zpěvu. Cena bude předána v rámci
  • Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Naděždě Gregorové za dlouholetý přínos a umělecké a pedagogické působení v oblasti scénického tance.

 

Přesná místa předání jednotlivých ocenění budou doplněna poté, co budou zrušena preventivní opatření související s šířením nákazy COVID-19 v České republice. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Seznam udělených Cen Ministerstva kultury v roce 2020 v oborech zájmových uměleckých aktivit.docx, 16.4 kB