Nastavení cookies

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

  • Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena panu ing. Janu Novákovi za celoživotní přínos k rozvoji českého loutkářství. Cena bude předána v rámci zahájení akce 67. loutkářská Chrudim – celostátní přehlídka amatérského loutkářství, v sobotu 30. června 2018 v Chrudimi.
  • Cena za hudební aktivity byla udělena panu prof. PhDr. Tomáši Fialovi, CSc.za celoživotní sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu a za propagaci české sborové tvorby u nás i v zahraničí. Cena bude předána v pátek 25. května 2018 při slavnostním zahájení 61. ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.
  • Cena  za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena  paní PhDr. Aleně Schauerové za celoživotní jedinečné propojení vědecké, pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury. Cena bude předána při zahájení 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v pátek22. června2018.
  • Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena paní Janě Neugebauerové za celoživotní přínos v oblasti amatérské fotografie. Cena bude předána na akci 38. národní soutěž a výstava amatérské fotografie, která se uskuteční dne 12. května 2018 ve Svitavách.
  • Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělenapanu prof. Mgr. Jaroslavu Provazníkoviza celoživotní zásluhy o rozvoj oboru dramatické výchovy dětí a mládeže, dětského divadla a přednesu. Cena bude předána v sobotu 9. června 2018 v rámci 47. celostátní přehlídky dětského divadla a 47. celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů, která se koná 8. – 14. června 2018 ve Svitavách.
  • Cena za obor tanečních aktivit byla udělena panuMgr. Jiřímu Lösslovi za dlouhodobé působení umělecké, pedagogické i metodické v oblasti scénického tance. Cena bude předána v pátek 18. května v rámci zahájení akce 35. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance „Kutná Hora 2018“, která se koná 17. – 20. května 2018 v Kutné Hoře.
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Seznam udělených Cen Ministerstva kultury v roce 2018 v oborech zájmových uměleckých aktivit.docx, 16.4 kB