Nastavení cookies

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. 

  • Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena Ing. Dušanu Z a k o p a l o v i za celoživotní přínos v oblasti neprofesionálního divadla. Cena bude předána v rámci národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 2016, který se bude konat 8.-15. října 2016 ve Vysokém nad Jizerou.
  • Cena za hudební aktivity byla udělena panu Jaroslavu Z e m a n o v i za celoživotní dirigentskou a skladatelskou činnost a za propagaci české dechové hudby. Cena bude předána při příležitosti jarního slavnostního koncertu VDO Dolní Chvatliny, který se bude konat 25. 4. t. r. v divadle v Kolíně.
  • Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena panu PhDr. Janu K r i s t o v i za celoživotní jedinečné propojení vědecké, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury a folkloru. Cena bude předána při zahájení 71. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v pátek 24. června t. r.
  • Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena panu Jiřímu B a r t o š o v i za celoživotní činnost v oblasti amatérské fotografie. Cena bude předána na 36. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2016 ve Svitavách dne 14. 5. 2016.
  • Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělena panu PaedDr. Janu S v o b o d o v i za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a dlouholetou činnost ve výtvarném oboru. Cena bude předána v rámci jubilejního 15. ročníku celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, která se bude konat ve dnech 14.- 16. října 2016 ve Zlíně.
  • Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Blance R e j h o l d o v é za celoživotní přínos v oblasti scénického tance. Cena bude předána na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance, která se bude konat v květnu t. r. v Kutné Hoře.
Soubory ke stažení
Seznam udělených Cen Ministerstva kultury v roce 2016 v oborech zájmových uměleckých aktivit.doc, 37.5 kB