Nastavení cookies

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

• Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena PaedDr. Františku Z b o r n í k o v i za celoživotní přínos amatérskému divadlu. Cena bude předána na 85. ročníku Jiráskova Hronova, který se bude konat 1.- 9. 8. 2015 v Hronově.

• Cena za hudební aktivity byla udělena panu Bohuslavu K o r e j s o v i za celoživotní sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu a duchovní hudby. Cena bude předána na 58. ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě, který se bude konat 5. – 7. 6. 2015 v Jihlavě.

• Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena panu PhDr. Jiřímu T r a x l e r o v i za celoživotní, jedinečné propojení vědecké, popularizační a umělecké práce v oblasti tradiční lidové kultury a folkloru. Cena bude předána při zahájení 70. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v pátek 26. června 2015.

• Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena panu Ing. Ladislavu F r a n t i š o v i za celoživotní práci v oboru neprofesionálního filmu a videa. Cena bude předána na Celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon 2015, která se bude konat v červnu t. r. v Ústí nad Orlicí.

• Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělena paní Evě P o l z e r o v é za významný podíl na formování moderní dramatické výchovy a za dlouholetou činnost v oboru dětského divadla a pohybové výchovy. Cena bude předána na 44. celostátní přehlídce Dětská scéna, která se uskuteční v červnu t. r. ve Svitavách.

• Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Martině H r o u d o v é za celoživotní přínos scénickému tanci. Cena bude předána na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance, která se bude konat v květnu t. r. v Kutné Hoře.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Seznam udělených Cen MK v roce 2015 v oborech zájmových uměleckých aktivit.doc, 30 kB