Pan doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. byl dlouholetým členem Rady ministra kultury pro výzkum. V tomto poradním orgánu ministra kultury České republiky svými odbornými znalostmi a zkušenostmi i vědeckými kompetencemi významně přispíval k tvorbě koncepcí podpory výzkumu a realizaci výzkumných programů NAKI a NAKI II od r. 2008, kdy tento poradní orgán vznikl.

Jeho  náhlý odchod je proto bolestnou ztrátou nejen pro oblast historie umění, památkové péče a pedagogiky, ale rovněž  pro oblast výzkumu v resortu MK. Všichni jeho kolegové a kolegyně v poradním grémiu ministra přijali zprávu o úmrtí doc. Kotalíka s velkým zármutkem a vyjadřují s hlubokou úctou vřelé poděkování za jeho významný a trvalý přínos pro výzkum v oblasti naší národní a kulturní identity. Zároveň projevují upřímnou soustrast jeho blízkým. 

Jiří, máme Tě stále rádi a budeme si stále připomínat nejen Tvou skvělou a zanícenou akademickou erudici, ale také Tvé odzbrojující a všeobjímající lidství a nejvybranější humor.

 

2. července 2020                                        členové a členky Rady ministra kultury pro výzkum