Nastavení cookies

ROZKLAD PROTI ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA KULTURY O NEPOSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA Č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
  Jméno a příjmení/název právnické osoby:
  Bydliště/sídlo (ulice, č.p., PSČ, obec): 
  Přesné označení rozhodnutí ministerstva proti němuž směřuje: 
  V případě, že ministerstvo nevydalo rozhodnutí, tak Přesné označení písemně podané žádosti, které se týká: 
  Datum podání žádosti: 
  Datum odmítnutí žádosti: 
  V čem je spatřováno porušení zákona: 
  Čeho se žadatel domáhá:
  Datum podání rozkladu:
  Podpis

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář rozkladu.doc, 25.5 kB
Spojte se s námi