Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech:

  • Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
  • Rejstřík evidovaných právnických osob
  • Rejstřík svazů církví a náboženských společností

Dálkový přístup do Rejstříků:

http://www3.mkcr.cz/cns_internet/