Nastavení cookies

Na základě doporučení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR (usnesení vlády č. 571/2003) zřídily všechny krajské úřady regionální odborná pracoviště pro péčí o tradiční lidovou kulturu. Úkolem těchto pracovišť je podílet se trvale na naplňování úkolů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu. Metodickou a odbornou pomoc jim poskytuje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Ministerstvo kultury pořádá pravidelně 2x ročně pracovní setkání zástupců všech těchto pracovišť, při kterých jsou plánovány a konzultovány společné úkoly a probíhá výměna zkušeností. Činnost těchto pracovišť je podporována každoročně Ministerstvem kultury v rámci výběrového dotačního řízení na podporu tradiční lidové kultury. Pracoviště byla většinou zřízena při stávající krajských muzeích (viz přiložený seznam).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Seznam regionálních odborných pracovišť pro péči o TLK.doc, 38 kB
Vzorová náplň činnosti RP.doc, 50 kB
Spojte se s námi