Nastavení cookies

VÝZVA 2022: Žádosti o dotaci z Programu podpory pro památky světového dědictví na rok 2022 přijímá Ministerstvo kultury, odbor památkové péče na níže uvedeném formuláři do 15.10.2021.

Celý text Výzvy pro rok 2022 naleznete mezi soubory ke stažení. Žádáme žadatele o dotaci o prostudování tohoto přiloženého textu před podáním žádosti.

1. 1. 2021 došlo ke změně názvu dotačního programu z Podpora pro památky UNESCO na Program podpory pro památky světového dědictví.

Kontakt: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, Ing. Markéta Meiserová, telefon 602 241 602, e-mail marketa.meiserova@mkcr.cz

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

VYÚČTOVÁNÍ

Formulář pro vypořádání vyúčtování dotace z programu podpora pro památky UNESCO je ve formátu excel a má 3 listy

1.            Přehled vyúčtování

2.            Příloha – Účetní doklady

3.            Pokyny k vyplnění vyúčtování (nezasílají se na MK)

Příjemce dotací v roce 2021 žádáme o vyplnění a předložení formuláře odboru památkové péče do 15. ledna 2022, a to v papírové podobě na adresu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, 118 00,  Praha 1. Upozorňujeme na nutnost vyplnit všechny kolonky formuláře, povinnost prokázat proplacení celého projektu, nejen části financované z Programu. Aby se předešlo nedorozumění, je třeba také v přiložených výpisech z účtu označit platbu na úhradu projektu financovaného z Programu.

 

Soubory ke stažení
Výsledky dotačního řízení PPPSD 2022.pdf.pdf, 418.6 kB
Seznam žádostí pro rok 2022.pdf, 232.8 kB
výzva 2022.docx.docx, 32.1 kB
Formulář vyúčtování.xlsx.xlsx, 19.9 kB
příkaz ministra kultury 20_2021.pdf, 441.5 kB
Příloha č. 2_rozpočet projektu.xls.xls, 76.5 kB
Žádost 2022.xlsm.xlsm, 494.6 kB
projekty podpořené v roce 2021.pdf.pdf, 438.4 kB
příkaz ministra kultury 19_2020.pdf.pdf, 2.8 MB
Projekty podpořené v roce 2020.pdf, 453.1 kB
Projekty podpořené v roce 2019.xlsx.xlsx, 10.8 kB
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování Programu Podpora pro památky UNESCO.xlsx, 26.2 kB
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Doporučení hodnotící komise programu Podpora pro památky UNESCO.docx, 14.3 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB