VÝZVA 2021: Žádosti o dotaci z Programu podpory pro památky světového dědictví na rok 2021 přijímá Ministerstvo kultury, odbor památkové péče na níže uvedeném formuláři do 30. září 2020.

Celý text Výzvy pro rok 2021 naleznete mezi soubory ke stažení. Žádáme žadatele o dotaci o prostudování tohoto přiloženého textu před podáním žádosti.

Od 1. 1. 2021 dojde ke změně názvu dotačního programu z Podpora pro památky UNESCO na Program podpory pro památky světového dědictví.

Kontakt: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, Mgr. Ivana Brožová, telefon 257 085 435, e-mail Ivana.Brožová(zavináč)mkcr.cz

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

VYÚČTOVÁNÍ
Formulář pro vypořádání vyúčtování dotace z programu podpora pro památky UNESCO je ve formátu excel a má 3 listy

  1. Přehled vyúčtování
  2. Přehled účetních dokladů
  3. Pokyny k vyplnění vyúčtování (nezasílají se na MK)

Příjemce dotací v roce 2020 žádáme o vyplnění a předložení formuláře odboru památkové péče do 15. ledna 2021 a to v papírové podobě na adresu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, 118 00,  Praha 1. Upozorňujeme na nutnost vyplnit všechny kolonky formuláře, povinnost prokázat proplacení celého projektu, nejen části financované z Programu. Aby se předešlo nedorozumění, je třeba také v přiložených výpisech z účtu označit platbu na úhradu projektu financovaného z Programu.

 

Soubory ke stažení
výzva 2021.docx.docx, 32 kB
Formular zadosti 2021.xlsm.xlsm, 457.1 kB
Rozpočet projektu PP SD 2021.xls.xls, 76.5 kB
příkaz ministra kultury 19_2020.pdf.pdf, 2.8 MB
Projekty podpořené v roce 2020.pdf, 453.1 kB
Projekty podpořené v roce 2019.xlsx.xlsx, 10.8 kB
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování Programu Podpora pro památky UNESCO.xlsx, 26.2 kB
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Doporučení hodnotící komise programu Podpora pro památky UNESCO.docx, 14.3 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB