Nastavení cookies

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 31. prosince 2022 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2023.

Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2023 na místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Žádost o příspěvek se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení do programu
  2. Formulář žádosti

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení Programu a podmínky pro přiznání příspěvku 2023.pdf.pdf, 289.2 kB
Návrh na zařazení do programu 2023.pdf.pdf, 180 kB
Formulář žádosti 2023.xlsm.xlsm, 433.2 kB
F 1 Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu - 2023.pdf.pdf, 122.1 kB
F 2 Prohlášení o nedostatku finančnich prostředků - 2023.pdf.pdf, 132.5 kB
F 3 Plná moc - vzor 2023.pdf.pdf, 165.8 kB
F 4 Fotodokumentace - vzor 2023.pdf.pdf, 110.9 kB
Transparent - vzor.pdf.pdf, 86.5 kB
Číselník právních forem ROS.pdf.pdf, 207.1 kB
Vyúčtování formulář_2022.pdf.pdf, 143.2 kB
Spojte se s námi