Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018, kterým se vydává metodický pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury.

 

Typ dokumentu

Název souboru

Datum vydání

Detaily

Příkaz

Příkaz ředitele OIVZ č. 1/2018

29. 3. 2018

(.pdf, 1.2 MB)

Příloha č. 1

Žádost o dotaci

29. 3. 2018

(.doc, 46.5 kB)

Příloha č. 2

Dopady akce na schválený rozpočet

29. 3. 2018

(.doc, 80.5 kB)

Příloha č. 3

Základní kritéria pro zařazení akce

29. 3. 2018

(.xlsm, 31.1 kB)

Příloha č. 4

Investiční záměr pro stavební akce

29. 3. 2018

(.doc, 139 kB)

Příloha č. 5

Investiční záměr pro akce nestavebního charakteru

29. 3. 2018

(.doc, 104.5 kB)

Příloha č. 6

Žádost o změnu RoPD

29. 3. 2018

(.doc, 47.5 kB)

Příloha č. 7

Podklady k žádosti o vydání změny RoPD

22. 2. 2019

(.xls, 72.5 kB)

Příloha č. 8

Předložení bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

29. 3. 2018

(.doc, 39 kB)

Příloha č. 9

Bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

22. 2. 2019

(.xls, 116.5 kB)

Příloha č. 10

Žádost o aktualizaci RoPD

29. 3. 2018

(.doc, 39 kB)

Příloha č. 11

Podklady k žádosti o vydání aktualizovaného RoPD

22. 2. 2019

(.xls, 71.5 kB)

Příloha č. 12

Informace k závěrečnému vyhodnocení akce

29. 3. 2018

(.doc, 73 kB)

Příloha č. 13

Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce

29. 3. 2018

(.xls, 181 kB)

Příloha č. 14

Rozpis rozpočtu projektu

29. 3. 2018

(.xls, 47.5 kB)

Příloha č. 15

Přehled změn a dodatků

25. 4. 2018

(.xlsm, 53.9 kB)

  

Související právní předpisy

Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017 vychází ze:

  • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
  • vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
  • pokynu Ministerstva financíč. R 1-2010, k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
  • zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů