Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017, kterým se vydává metodický pokyn o postupu při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury.

Tento metodický pokynstanovuje postup OIVZ a účastníků programů při přípravě, schvalování, realizaci, financování a vyhodnocování akcí v evidenci těchto programů, a postup při aplikaci právních předpisů o kontrolní činnosti.

 

Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017

Typ dokumentu Název souboru Datum vydání Detaily
Příkaz

Příkaz ředitele OIVZ č. 1/2017

9.3.2017 (.doc, 8.7 MB)
Příloha č. 1

Žádost o dotaci

9.3.2017

(.doc, 50 kB)

Příloha č. 2

Dopady akce na schválený rozpočet

9.3.2017

(.doc, 72.5 kB)

Příloha č. 3

Základní kritéria pro zařazení akce

9.3.2017

(.xls, 53.5 kB)

Příloha č. 4

Investiční záměr pro stavební akce

9.3.2017

(.doc, 131 kB)

Příloha č. 5

Investiční záměr pro nestavební akce

9.3.2017

(.doc, 97.5 kB)

Příloha č. 6

Žádost o změnu RopD

9.3.2017

(.doc, 47.5 kB)

Příloha č. 7

Podklady k žádosti o vydání změny RoPD

22.2.2019

(.xls, 72.5 kB)

Příloha č. 8

Předložení bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

9.3.2017

(.doc, 38.5 kB)

Příloha č. 9

Bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

22.2.2019

(.xls, 116 kB)

Příloha č. 10

Žádost o aktualizaci RoPD

9.3.2017

(.doc, 38.5 kB)

Příloha č. 11

Podklady k žádosti o aktualizaci RoPD

22.2.2019

(.xls, 71.5 kB)

Příloha č. 12

Informace k závěrečnému vyhodnocení akce

9.3.2017

(.doc, 72.5 kB)

Příloha č. 13

Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce

9.3.2017

(.xls, 181 kB)

 

Související právní předpisy

Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017 vychází ze:

  • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
  • vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
  • pokynu Ministerstva financíč. R 1-2010, k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
  • zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů