Nastavení cookies
Do výzvy bylo přijato celkem 74 žádostí, 72 žádostí pak splnilo všechny formální náležitosti a podmínky oprávněnosti.
Na základě zpracovaných posudků externími hodnotiteli, DOPORUČILA hodnoticí komise podpořit 18 vynikajících projektů z oblasti divadla, hudby, literatury, nového cirkusu a výtvarného umění.
 
Předběžné výsledky výzvy na současné umění jsou k dispozici na odkazu:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2020/soucasne-umeni--predbezne-vysledky-3131
 
Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace ze strany Ministerstva financí na www.eeagrants.cz.
Spojte se s námi