Nastavení cookies
Do výzvy bylo přijato celkem 135 žádostí, 129 z nich splnilo všechny formální náležitosti a podmínky oprávněnosti. Na základě zpracovaných posudků externími hodnotiteli, DOPORUČILA hodnoticí komise podpořit 16 vynikajících projektů. Všechny podpořené projekty budou realizovány ve spolupráci s partnery z donorských států.
 
Předběžné výsledky výzvy na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví jsou k dispozici na odkazu:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/predbezne-vysledky--revitalizace-moviteh-3180
 
Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace ze strany Ministerstva financí na www.eeagrants.cz.
Spojte se s námi