Nastavení cookies

Příkazem č. 3/2021 ze dne 24. 9. 2021 ustavil Mgr. Milan Němeček, Ph.D., náměstek ministra kultury pro řízení sekce živého umění, Meziresortní pracovní skupinu k rozvoji KKO, jako poradní orgán MK ČR ve věci rozvoje KKO.

Posláním pracovní skupiny je odstranit hlavní překážky rozvoje KKO. Diskutovat a zajistit spolupráci a výměnu informací mezi resorty v této oblasti. Nastavit parametry pro kontinuální implementaci opatření Akčního plánu Strategie rozvoje a podpory KKO, jejich monitoring a evaluaci v oblastech vzdělávání, územní dimenze KKO, zahraniční prezentace KKO a trhu práce.

Jednání pracovní skupiny jsou neveřejná, s tím, že se jich mohou účastnit hosté (bez hlasovacího práva). Je svolávána podle potřeby, minimálně 2x ročně.

 

 

Seznam členů pracovní skupiny

  1. Ing. Pavel Zingl, předseda pracovní skupiny, vedoucí oddělení kulturních a kreativních odvětví, Ministerstvo kultury
  2. Ing. Oldřich Macák, ředitel odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  3. Mgr. Ludmila Třeštíková, vedoucí oddělení strategie a analýz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  4. Mgr. Štěpán Nosek, odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
  5. PhDr. Marek Svoboda, ředitel odboru ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí
  6. PhDr. Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  7. Ministerstvo vnitra
  8. Mgr. Helena Bezděk Fraňková, ředitelka, Státní fond kinematografie

Mgr. Lucie Paříková, tajemnice pracovní skupiny, oddělení kulturních a kreativních odvětví, Ministerstvo kultury

 

 

Termíny a zápisy z jednání

2021

  • První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 10. 11. 2021, zápis.

2022

  • Termíny pro rok 2022 jsou plánovány.

 

Spojte se s námi