Nastavení cookies
2. ročník celoevropského projektu „ZVONY ZVONÍ“  v sobotu  21.září 2019 v 18.00 hod na podporu míru a společného evropského kulturního dědictví. Rozezvoňme v jeden okamžik co nejvíce zvonů a podpořme tak mír a ochranu kulturního dědictví!
Více info zde: https://createsoundscape.de/

European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe -Call for European Heritage Stories – Everyone has a story to tell – příběhy o evropském kulturním dědictví
Více info zde: http://www.europeanheritagedays.com/Story/

European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe - European Heritage Makers Week - V návaznosti na loňskou úspěšnou pilotní iniciativu zaměřenou na děti a mládež, byl letos zorganizován European Heritage Makers week. Deset nejúspěšnějších projektů bude pozváno  na slavnostní vyhlášení do Štrasburku.
Více info zde: https://europa.eu/cultural-heritage/news/european-heritage-makers-week-submit-your-story_en

Survey on patenting and intellectual property practises – online výzkum zaměřený na patentování a duševní vlastnictví
Více info zde: https://diagpi.ipil.lu/questionnaire/limesurvey/index.php/413766?fbclid=IwAR0kwFowUeTGkCES8m5cS2CqryIC1-3rZwMpySSw3RIUxt10S14KNq7F3R0

European Week of Regions and Cities: seminář o adaptivním opětovném využití našeho dědictví pro zelenější Evropu, Brusel, 9. 10 . 2019
Více info zde: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/475_en

European Week of Regions and Cities: seminář s tématem “hospodářské dopady kulturního dědictví v evropských regionech”, Brusel, 10.10. 2019
Více info zde:  https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/635_en

 

Spojte se s námi