Nastavení cookies

Ministerstvo není oprávněno ověřovat listiny vydávané církvemi a náboženskými společnostmi, např. křestní nebo oddací listy. Na požádání však může ministerstvo vystavit listinný výpis z rejstříku, který potvrzuje existenci církevní právnické osoby, která dotčenou listinu vydala (viz Žádost o vystavení aktuálního výpisu z rejstříků). Pokud má být dotčená listina vydaná církví použita v cizině, je třeba k ní tento výpis přiložit, a to výhradně v listinné (papírové) formě opatřené kolkovou známkou – (nelze přiložit elektronický výpis, a to ani v jeho konverzi) a požádat o vystavení vyššího ověření na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, oddělení legalizace veřejných listin.

Spojte se s námi