Nastavení cookies

Ministerstvo není oprávněno ověřovat listiny vydávané církvemi a náboženskými společnostmi, např. křestní nebo oddací listy. Na požádání však může ministerstvo vystavit výpis z rejstříku, který potvrzuje existenci církevní právnické osoby, která dotčenou listinu vydala (viz Žádost o vystavení aktuálního výpisu z rejstříků). (Pokud má být dotčená listina vydaná církví předložena referátu legalizace konzulárního odboru MZV ČR, je třeba k ní tento výpis přiložit.)