Nastavení cookies


Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.


 

2023

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2024 
Žádost o dotaci musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_CL/PL/IL_24.“

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. listopadu 2023.

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací a oznámení změn v projektu

Ministerstvo kultury upozorňuje, že žádostem o prodloužení realizace projektu bude moci vyhovět jen v následujících případech:      

1) pokud dokončení projektu ve stanoveném termínu brání nepředvídatelné a mimořádně závažné technické důvody; tyto důvody je nutné náležitě doložit;                                                                          
2) pokud dokončení projektu brání skutečnost, že fyzická osoba, jejíž činnost je v rámci realizace projektu nenahraditelná a nezastupitelná, nemůže z objektivních důvodů plnit svůj závazek, který má vůči příjemci dotace; tyto důvody je nutné náležitě doložit.

Výsledky druhého kola druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Zápisy z jednání odborných komisí​

 

Vyhlášení druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Žádosti o dotaci na podporu projektů pro rok 2023 musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh. Portál bude spuštěn nejpozději 15. dubna 2023.

Vyhlašovací podmínky pro rok 2023

Rozpočet projektu

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. května 2023

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Výsledky druhého kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

 

Výsledky prvního (formálního) kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Žádosti o dotaci na podporu projektů pro rok 2023 musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. listopadu 2022

2022

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací a oznámení změn v projektu

Ministerstvo kultury upozorňuje, že žádostem o prodloužení realizace projektu bude moci vyhovět jen v následujících případech:

1) pokud dokončení projektu ve stanoveném termínu brání nepředvídatelné a mimořádně závažné technické důvody; tyto důvody je nutné náležitě doložit;
2) pokud dokončení projektu brání skutečnost, že fyzická osoba, jejíž činnost je v rámci realizace projektu nenahraditelná a nezastupitelná, nemůže z objektivních důvodů plnit svůj závazek, který má vůči příjemci dotace; tyto důvody je nutné náležitě doložit. Tato omezení vyplývají z rozpočtových možností Ministerstva kultury.

Výsledky 2. kola 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Zápisy z jednání odborných komisí​

Výsledky 2. kola 1. výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Zápisy z jednání odborných komisí

Vyhlášení druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 25. května 2022

Výsledky prvního kola prvního výběrového dotačního řízení 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. listopadu 2021

Spojte se s námi