Nastavení cookies


Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.


 

2023

Výsledky prvního (formálního) kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Žádosti o dotaci na podporu projektů pro rok 2023 musejí být podány v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. listopadu 2022

2022

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací a oznámení změn v projektu

Ministerstvo kultury upozorňuje, že žádostem o prodloužení realizace projektu bude moci vyhovět jen v následujících případech:        1) pokud dokončení projektu ve stanoveném termínu brání nepředvídatelné a mimořádně závažné technické důvody; tyto důvody je nutné náležitě doložit;                                                                                                                                                                                                                                    2) pokud dokončení projektu brání skutečnost, že fyzická osoba, jejíž činnost je v rámci realizace projektu nenahraditelná a nezastupitelná, nemůže z objektivních důvodů plnit svůj závazek, který má vůči příjemci dotace; tyto důvody je nutné náležitě doložit.                                                                                                                                                                                                                                                                  Tato omezení vyplývají z rozpočtových možností Ministerstva kultury.

Výsledky 2. kola 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Zápisy z jednání odborných komisí​

Výsledky 2. kola 1. výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Zápisy z jednání odborných komisí

Vyhlášení druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 25. května 2022

Výsledky prvního kola prvního výběrového dotačního řízení 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. listopadu 2021

 


2021

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací a oznámení změn v projektu

Výsledky 2. kola 2. výběrového dotačního řízení 2021

Zápisy z jednání odborných komisí​

Výsledky 1. kola 2. výběrového dotačního řízení 2021

Vyhlášení druhého výběrového dotačního řízení pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. května 2021

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení 2021

Zápisy z jednání odborných komisí​

Složení odborných komisí dotačního řízení

 

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení 2021

 

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 2. listopadu 2020

 

Spojte se s námi