Nastavení cookies

Úvod: V souladu s ustanovením § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), budou poskytovány dotace na podporu projektů zaměřených na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona.

Dotační program: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Cíl: Prezentace sbírek veřejnosti digitální nebo knižní formou.

Určeno pro:

  • Garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

Okruhy:

1. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem:

a) zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů (při zpracování technologií 3D nejméně 20 sbírkových předmětů) včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu)

b) zhotovení 3D virtuální prezentace muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo vzhled či funkční užití (minimálně 20) vybraných sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky.cz

c) zpracování popularizačních videí k vybraným (nejméně 5) sbírkovým předmětům a jejich zveřejnění na stránkách muzea/galerie, za účelem zpřístupňování informací o sbírce

 

2. Prezentace sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek:

a) vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou

b) vydání odborné publikace vycházející alespoň částečně ze sbírkového fondu žadatele

c) vydání výroční publikace instituce

 

Termín: Výzva k podávávání žádostí bývá zveřejněna každoročně na přelomu roku. Žádosti na rok 2022 bude možné podávat do 15. 2. 2022.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky dotačního programu - Standardy 2023.pdf, 154.5 kB
Formulář vyúčtování.doc, 65.5 kB
Spojte se s námi