Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den  28. února 2018.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh přidělení dotací programu na rok 2018.xlsx, 117.9 kB
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu na rok 2018.docx, 20.7 kB
Kvóty programu na rok 2018.xlsx, 34.4 kB
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2018.docx, 56.6 kB
Legenda k vlastnictví.docx, 18.4 kB
Vzor plné moci.doc, 31 kB
Formulář č. 1 - vyjádření ORP.docx, 19.1 kB
Formulář č. 2 - návrh příspěvků.docx, 19.4 kB
Formulář č. 3 - krycí list.docx, 20.3 kB
Formulář č. 4 - prohlášení o nedostatku finančních prostředků.docx, 25.6 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - k doplnění.docx, 21.3 kB
Formulář č. 5 pro údaje ORP - vzor.docx, 20.8 kB
Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.docx, 30.4 kB
Návrh přidělení dotací programu z 2. kola roku 2017.xlsx, 45.3 kB
Návrh přidělení dotací programu z 1. kola roku 2017.xlsx, 60.6 kB
Návrh přidělení dotací programu z 2. kola roku 2016.xlsx, 47.2 kB
Návrh přidělení dotací programu z 1. kola roku 2016.xlsx, 63.6 kB
Příspěvky udělené v roce 2015 .xlsx, 78.3 kB