Nastavení cookies

Dotazy zasílejte na e-mail: olga.pavlova@mkcr.cz.
 


2023

Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2023

Žádost o dotaci na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací musí být podána v prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese: https://isprofin.mfcr.cz/rispf, a to včetně všech příloh.

Po registraci do systému si žadatel zvolí jako poskytovatele Ministerstvo kultury a dále výzvu „MK_L_23 Výzva na podporu projektů v oblasti literatury pro rok 2023 vyjma vydávání neperiodických publikací.“

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 15. října 2022

2022

Pokyny a formuláře vyúčtování k dotacím poskytnutým v roce 2022

 

Průběžná zpráva a změny projektu

-formulář

U celoročních projektů je příjemce povinen vypracovat písemnou průběžnou zprávu obsahující informaci o čerpání dotace a zaslat ji v elektronické podobě na adresu olga.pavlova@mkcr.cz nejpozději do 31. 7. 2022.

Všechny změny v projektu musí příjemce Ministerstvu kultury oznámit nejpozději do 20. 10. 2022.

 

Výsledky 3. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2022

 

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Vyhlášení prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2022

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. října 2021

Spojte se s námi