Výběrové dotační řízení je určeno pro žadatele, kteří jsou vlastníky nebo správci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.  Dotace není určena na  stavební úpravy a jiné investiční výdaje.

 

Dotace jsou udělovány ve dvou tematických okruzích:

1) instalace expozic nebo výstav
2) zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

 

Soubory ke stažení

Formulář vyúčtování.doc, 59.5 kB
Projekty podpořené v roce 2020.docx, 18.6 kB

 

Archiv