Nastavení cookies

Program je určen pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pro občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, s výjimkou příspěvkových organizací MK ČR.

Podrobnosti o programu najdete na portálu Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
1-Podminky_K21-2014.pdf, 72.8 kB
2-VZOR_ZADOSTI_K21_2014.pdf, 56.5 kB
3-Zadost_K21_2014.xls, 105.5 kB
4-Popis_projektu_K21_2014.doc, 21 kB
DOBROVOLNICI_V_KNIHOVNACH.doc, 42 kB
K21 2014 - VYHLÁŠENÍ KOMPLET.rar, 153.9 kB
Spojte se s námi