Vzdělání:
1971-1975 - Gymnázium Kladno
1978-1983 - Univerzita Karlova Praha, katedra národopisu
Únor 1985 - rigorózní zkoušky, doktorát z filozofie

Jazykové znalosti:
RJ, NJ - aktivně
IJ - pasivně

Další dovednosti:
Řidičský průkaz B, uživatelsky PC (Word, Excel, Internet)

Praxe:
9/2009          dosud        Vysoká škola ekonomická, katedra Arts Managementu Podnikohospodářské fakulty, ¼ pracovní úvazek
11/2006        dosud        Ministerstvo kultury, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury
9/2006    - 10/2006        Ředitelka Oblastního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem
8/1985      - 8/2006        Ministerstvo kultury ČR (referentka na úseku neprofesionálního umění, zástupkyně ředitele odboru umění, ředitelka odboru osvěty — národnostní a regionální kultury, referentka ekonomického odboru)
6/1984        8/1985        ÚV ČSTV- tajemnice Komise pro kulturní a společenský program Československé spartakiády 1985 (s deponovaným pracovištěm na Ministerstvu kultury ČR)
12/1983      5/1984        Stavební učiliště Kladno (vychovatelka učňů pro mimoškolní zájmovou činnost)
8/1975      12/1983        Krajská knihovna Kladno (vedoucí dětského oddělení pobočky, pracovnice ústřední půjčovny)

 

V Praze, 27. února 2017