STRUKTUROVANÝ   PROFESNÍ   ŽIVOTOPIS

PhDr. Yvona Havel  

Vzdělání:

srpen 2006 – září 2007 (M.A. – Master ofArts)
University of Dublin, CollegeofHumanSciences, SchoolofPolitics and International Relations
Master ofEconomic Science in EuropeanEconomic and Public Affairs

 

duben 2015 – (PhDr.)
Univerzita Karlova – Fakulta sociální věd - Západoevropská studia

 

září 2001 – červenec 2004 (Mgr.)
Univerzita Karlova – Fakulta sociální věd (Západoevropská studia), únor 2003 – červenec 2003 – výměnný program Erasmus/Socrates - University ofSiena (Italy) – Fakulta politických věd

 

září 1997 – červenec 2001 (Bc.)
Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

 

září 1992 – červen 1997 (maturita - dvojjazyčná)
Dvojjazyčné česko-italské gymnázium, Praha 8 – Ústavní 400

 

Mateřský jazyk: čeština

Další jazyky:
Angličtina:

  • čtení: výborně
  • psaní: výborně
  • mluvený projev: výborně

Francouzština:

  • čtení: velmi dobře
  • psaní: dobře
  • mluvení: velmi dobře

Italština:

  • čtení: výborně
  • psaní: výborně
  • mluvený projev: výborně

Pracovní praxe:

září 2011 - do současnosti
Ministerstvo kultury ČR
samostatné oddělení Evropské unie
referentka – od 1. ledna 2018 vedoucí

 

říjen 2007 – srpen 2011
Ministerstvo zahraničních věcí
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii (Brusel)
atašé pro vzdělávání a kulturu (do listopadu 2008 administrativní podpora úseku Justice a vnitra a Politického úseku)

 

červenec 2005 – říjen 2007
Ministerstvo vnitra České republiky
odbor azylové a migrační politiky
referentka státní správy – implementace Evropského uprchlického fondu

 

květen 2005 – červenec 2005
Accenture, a.s.
Validátorka faktur (outsourcing pro Fujitsu Siemens Computers)

 

Praha 5. 4. 2018